MT-Sfeeridee geeft 6 maanden garantie op woonaccessoires onder de categorie ‘shop’. Voor de leveringen en diensten rondom klein- en grootmeubelen verstrekken wij garanties, zoals deze ook door de fabrikant/groothandel/leverancier gehanteerd worden. Bepalend bij een eventueel geschil zij de levering voorwaarden en de normen welke fabrikanten/leveranciers naar MT-Sfeeridee hanteren, voor wat betreft toegestane maatafwijking/kleurverschil/vlakheid/inhoud van producten/weeffouten en of andere afwijkingen.

Is een item kapot of ben je ontevreden over een product? Neem dan contact op met onze klantenservice, stuur je ordernummer of aankoopbewijs & een foto mee van het desbetreffende item, dan kijken we mee naar een passende oplossing.